Genel

DEFTERDAR EMİN TEMİZ’DEN SON GÜN 31 AĞUSTOS UYARISI

Osmaniye Defterdarlık Gelir Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada vergi borçlarını yapılandırma başvuru fırsatının 31 Ağustos 2021 günü sona ereceği belirtildi.

Osmaniye Defterdarı  Emin Temiz,  konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi:

        Değerli Mükelleflerimiz, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 7326 sayılı Kanun, 09/06/2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, yürürlüğe giren bu kanun ile başta vergi borçlarınız olmak üzere kamuya ait olan borçlarınızın yapılandırılarak ödenmesinde kaçırılmaması gereken çok önemli fırsatlar sunulmuştur.

        Söz konusu düzenlemeyle; 30 Nisan 2021 tarihinden ( Bu tarih dahil ) önceki dönemlere ait olup, kesinleşmiş vergi (mtvv.b vergi borçları) harç ve vergi cezaları ile ecrimisil, öğrenim ve katkı kredisi, maden devlet hakkı, yiyecek bedeli gibi borçlara, trafik, askerlik, karayolu taşıma, otoyollar ve köprülerden geçiş ihlali gibi idari para cezalarına ödeme kolaylıkları, 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan ve ödemeleri devam eden borçlar ile 6183 sayılı Kanun kapsamında taksitlendirilmesi devam eden borçların yeniden yapılandırılması imkanı getirilmiştir.

Ayrıca Dava konusu yapılan vergi tarhiyatları, vergi cezaları ve idari para cezaları gibi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılması, İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan ya da kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyan edilmesi ile işletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilmesi, Matrah veya vergi artırımında bulunan ve şartları yerine getiren mükelleflere ilişkin olarak vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmaması ile matrah veya vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi durumunda vergilerden % 10 indirim yapılması veya ikişer aylık dönemlerde 6 taksit halinde ödenmesi, İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergilerin yapılandırılması, Beyan edilmemiş gelir ve kazançların cezasız ve faizsiz pişmanlıkla beyanı ile Araç Fenni Muayene işlemlerinde ödenecek olan motorlu taşıtlar vergisinde bu kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile katsayı tutarının en az %10’unun ödenmiş olması ve bu Kanun hükümlerinin ihlal edilmemiş olması koşuluyla bu Kanunda belirtilen ödeme süresi sonuna kadar verginin ödenip ödenmeme araştırma zorunluluğu hükmü uygulanmaz. Bu hüküm her bir taşıt için ayrı ayrı dikkate alınır gibi mükelleflere avantajlar ve kolaylıklar sağlanmıştır.

Yapılandırılan borçlar, tercihe göre peşin veya taksitler halinde ödenebilecektir. Yapılandırılan borcun; tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde veya taksitli ödeme seçeneği tercih edilmesi halinde ödemede kolaylıklar sağlanılmıştır. Yapılandırılan borçlarınız  6, 9, 12 veya 18 eşit taksitle ödenebilecek ve ilk taksit 30 EYLÜL 2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar, kalan taksitler de ikişer aylık dönemler halinde ödenecektir.

       Başvurular; 31 AĞUSTOS 2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar, Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (www.gib.gov.tr) veya e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden İnteraktif Vergi Dairesine giriş yaparak veya bağlı olunan vergi dairesine şahsen veya posta yoluyla yapılabilecektir.

Osmaniye Defterdarı Emin Temiz, açıklamasını “Pandemi nedeniyle, siz değerli mükelleflerimizin sağlığı açısından başvurularınızın İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılmasını tavsiye eder, sağlıklı günler dileriz” diyerek tamamladı.

Hasan KILIÇ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Güvenlik için, Google Gizlilik Politikası ve Kullanım Şartları'na tabi olan Google'ın reCAPTCHA hizmetinin kullanılması gerekmektedir.