Genel

KGK ALANYA BULUŞMASI SONUÇ BİLDİRGESİ AÇIKLANDI

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK), tüm seçilmiş kurullarıylapandemi sonrasında ilk genişletilmiş toplantısını Alanya’da gerçekleştirdi. Yönetim, Denetim, Onur, Etik, Danışma Kurulları ile Yerel, Yaygın ve Dış Medya Meclis Başkan veüyelerinin yanısıra, 19 ülke ve 66 vilayettentoplantıya katılan KGK temsilcileri, 2-4 Temmuz 2021 tarihleri arasında Alanya’da bir araya geldi.

Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti (OGC) Başkanı ve KGK Yerel Medya Meclis Başkanı İsrafil Avcı, Alanya dönüşü sonrasında KGK Sonuç Bildirgesi ile ilgili açıklama yaptı.

OGC Başkanı Avcı, “KGK’ın tüm kurulları ve meclisleri; küresel dünyada ülkemizin üstlendiği önemli rollerin daha iyi yansıtılması için yapılması gereken stratejiler, ulusal ve yerli basının işlevsel ve evrensel değerler üretmek için alacakları pozisyonlar, medya sektöründe yaşanan etik sorunlar için çözümcül öneriler ve dijitale dönüşüm sürecinde rekabetten uzak kalmamak için sektörel tutum içinde yapılması gerekenler gibi önceden belirlenen konu başlıkları üzerinden,KGK temsilcilerinin görüş ve önerilerine başvurmak için gün boyufarklı salonlarda çeşitli çalıştaylar düzenlediler. Farklı bakış açılarını bir araya getiren bu çalıştaylardan çıkan sonuçlar, KGK Genel Başkanı’nın yönetiminde tüm üyelerin katılımı ile yapılan büyük bir genel toplantıda değerlendirildi” dedi.

Başkan Avcı, KGK’nın tüm temsilcileri tarafından fikri bir bütünlük sağlanarak,kamuoyuyla paylaşılmasına karar verilen konuları şöyle açıkladı:

Medyanın yaygın ve yerel medya düzeyinde kamu gündemininoluşumuna büyük bir etkisi vardır. Bu etki doğru kullanıldığında adalete, refaha, çağdaşlığa ve huzura katkı sağlar. Her türlü ülke ve toplum meselelerinin aktarıcısı olan medya mensupları; bu katkıların üretimi için çalışmalıdır. KGK bu doğrultuda çalışmanın farkındalığında olan üyelerden oluşmaktadır.

Küresel iklim değişikliği, kuraklık ve çevre kirliliği konusunda farkındalıklı projeler geliştirerek önde gelen, öncü ve referans sivil toplum kuruluşlarından birisi olmaamacı taşıyan KGK; huzurlu, refah ve bütün canlıların üzerinde hakça paylaşımla yaşayacağı bir dünya için her türlü işbirliğine hazırdır.

Özellikle çevre gibi günümüzün en önemli sorununa yeni yaklaşımlar getirmek için çalışacak olan KGK, bünyesinde oluşturacağı bir çalışma komisyonu ile kamuoyunda bilinç ve farkındalık oluşturma, yetkililere tavsiyelerde bulunma, çevre kirliliğiyle mücadele etme konusunda öncül rol üstlenecektir. Bu amaçla projeler hazırlanacak, Avrupa Birliği başta olmak üzere uluslararası kuruluşlarla ortak çalışma imkanları gözden geçirilecektir.

Türkiye’nin her ilinde bulunan temsilcileri ve 45 ülkedeki dış temsilcisi ile KGK, ülkemizin kamu diplomasisi faaliyetlerine destek vermek amacıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun başta olmak üzere, ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileriyle istişare ve işbirliğini arttırarak sürdürecektir.

Faaliyet alanı medya olan ve bu konuda temsil yetkisine sahip olan KGK; sektörünün hem toplumsal hem bireysel birçok sebeple değişmeye, etik değerlerden uzaklaşmaya hatta yozlaşmaya maruz kaldığının farkındadır. Oysaki “Medya’da Etik”, her türlü iyileşmenin sırrıdır. Özellikle son dönemde sosyal medyada da afişe edilen, ülke gündemimizi fazlasıyla meşgul edip itibarını bozan konu ve olaylar,bu değerin korunması için herkesi tetiklemelidir.

Ülkenin geleceğini olumsuz etkileyebilecek çıkar sahibi bir takım güç odaklarının,medyayı ele geçirme sorunsalına, bazı yanlış uygulamalarzemin hazırlar gibi görünse de mesleki profilin olumsuz şekildedeğişmesi aslında bu duruma gelinmesinin temel nedenidir de.Medya kuruluşları ve medya çalışanlarının ekonomik kaygılarının olduğu gerçeğinden hareketle, gazeteciliğin bir zenginleşme aracı olarak görülmemesi noktasında etik ve ahlaki değerlerin sağlam eğitsel ve hukuksal temellere sahip olması gerekir. İtibarı kadar sorumlulukları da yüksek olan bu sektörün inandırıcılığa zarar gelmemesi ve anlamına oturması için Konsey’in her bir temsilcisi zorunlu görevlidir ve bu amaç doğrultusunda çalışır.

Asli görevini yerine getirirken, her türlü çıkar gruplarına karşı sağlam duracak, bu şekilde gelecek inşasında mesleği birikimiyle görev alacak genç medya mensuplarının yetişmesinde KGK gönüllü bir kuruluştur. Konsey, temsilcilerinin deneyim ve referansları aracılığı ile sektörün olumlu gelişimine katkı sağlayacak yeni nesillerin oluşumunda her türlü yardımı yapacaklardır. Bu nedenle KGK bünyesinde sertifikalı “İletişim Akademisi” kurulması hedeflenecektir. Medya sektöründe çalışmaya başlayanlar başta olmak üzere,başarılı iletişim öğrencilerinide bu eğitim programına dahil edecek bir meslek içi eğitim programı başlatılması planlanacaktır.

Yeni iletişim teknolojilerinin gelişimi ve sosyal medya platformlarının ortaya çıkışıyla beraber son dönemlerde algı; bilgi ve ilginin önüne geçti. Kısacası algıyı yöneten dünyayı yönetiyor. Ülkemiz aleyhinde, haksız, yersiz ve dezenformasyon kampanyalarına karşı KGK tüm unsurlarıylaküresel çapta mücadelesini sürdürecektir. Ayrıca, özellikle sosyal medya üzerinden yapılan operasyonel faaliyetlere karşı, ‘temiz sosyal medya’ kampanyasının hayata geçirilmesi noktasında rol üstlenilecektir.

Basın İlan Kurumu yerel gazete sahipleri temsilcileri seçiminin, bundan sonraki süreçte daha katılımcı ve daha adil, temsiliyet ve hakkaniyet ölçüsünde yapılması temennimizdir.Pandeminingetirdiği ekonomik sorunlarla daha da zor günler yaşayan gazetelerden BİK’in aldığı yüzde15’lik ilan komisyonunun yüzde 7.5 seviyesine çekilmesi can çekişen yazılı medyaya bir destek olacaktır. Yerel gazetelerin zorunlu kadrosu, illerin nüfus ve gelir durumuna göre yeniden belirlenmelidir.

Yıllardan beri, yasal altyapısı olmadan yayın yapan internet yayıncılığının yaşadığı sorunların çözümü sürekli ertelenmektedir. Dijital medyamecrasına yönelik yasal düzenlemeler en kısa sürede hayata geçirilmelidir. Aksi halde bu alan (yasa dışı) korsan yayıncılığın ve dezenformasyonun cirit attığı bir mecra olarak tehdit oluşturmaya devam edecektir.

Sektörün, kanayan yarası haline gelen örgütlenmekaosuyla ilgili yaşanan sorunlara kalıcı çözüm üretilmesi,diğer meslek kuruluşlarında olduğu gibi oda veya benzeri bir düzenlemenin yapılması kaçınılmazdır.

Dünya’daki tüm ülkeler gibi, memleketimizin ekonomik yapısına ciddi zarar veren pandemi sürecinin yarattığı hasarın onarılması için tüm toplum kesimlerinin elini taşın altına kayması kaçınılmazdır. Ancak, Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan tasarruf genelgesinde pandemi koşullarını en ağır yaşayan sektörümüzden istenilen fedakârlık hakkaniyet ölçüsünde değildir. Tasarruf denince akla ilk medya sektörünün gelmesi, demokrasinin akciğeri ve nefes darlığı çeken basın sektörünün bitkisel hayata girmesine neden olur. Bu nedenle, abone, ilan ve reklamlara kısıtlama getiren genelgenin basınla ilgili bölümü yeniden gözden geçirilmelidir.

OGC Basın Birimi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Güvenlik için, Google Gizlilik Politikası ve Kullanım Şartları'na tabi olan Google'ın reCAPTCHA hizmetinin kullanılması gerekmektedir.