Genel

Önder Osmaniye’den Siyer-i Nebi KONULU PROJE ÇALIŞMASI

Önder Osmaniye İmam Hatipliler Derneği İl Başkanlığı Ar-Ge, Proje Komisyon Sorumluları proje yazarak, çalışmalara başladılar.

Önder Osmaniye İmam Hatipliler Derneği İl Başkanlığı Ar-Ge Proje Komisyon Sorumlusu başkanları ile Yönetim Kurulu üyeleri proje çalışmaları konusunda toplantı yaptılar.

Proje Çalışmalarının verimli bir şekilde yapılabilmesi için;

Önder Osmaniye İmam Hatipliler Derneği İl Başkanı Ömer Bahçeci, Başkan Yardımcısı Hakkı Yılmaz , Dernek Sekreteri Mehmet Emin Baç , Ar-Ge Proje Komisyon Sorumlu Başkanı Ahmet Yıldırım , Ar-Ge Proje Komisyon Sorumlusu Başkan Yardımcısı Ömer Kanat bir araya gelerek, Ahmet Yıldırım’ın hazırladığı, Ömer Kanat’ın düzenlediği proje çalışmasını tamamladılar.

Proje koordinatörü olarak Önder Osmaniye İmam Hatipliler Derneği Başkan Yardımcısı Hakkı Yılmaz görevlendirildi.

Ar-Ge Komisyon Başkanı Ahmet Yıldırım ile Başkan Yardımcısı Ömer Kanat;

“SİYER’İ NEBİ; Peygamber Efendimiz’in Örnek, Önder, Öncü, Rol Model kişiliği, hayatı tüm müslümanlar için çok önemli.

Allah’u Teâlâ, Kur’an-ı Kerim’de; “Peygamber (SAV)’in hayatında sizler için örneklik vardır.” hükmü ile İslam ahlakında olgunlaşabilme gayretiyle hareket etmemiz gerektiğine inanıyoruz.

“Onurlu bir yaşam için O’nurla yaşamak” , Siyer-i Nebi’yi; Güzel, Örnek, Önder, Öncü, Rol Model Hz. Peygamberimizin hayatını bilge, âlim kişilerin kaleminden, âyetler, hadisler eşliğinde, sosyal, sportif, kültürel etkinliklerle, ilgili proje çalışmalarımızın uygunması arzusuyla, çalışmalarımızı hamdolsun tamamladık. Dûa’mız ve temennimiz projemizin ilgili merci tarafından kabul görmesidir.

Peygamber Efendimizi anlamak, anlatmak, yaşamak, yaşatmak amacıyla, inanan Müminler olarak, vatanını milletini, bayrağını sancağını, dinini diyanetini seven, İslam ahlakında olgunlaşabilme gayretiyle çift kanatlı kuşlar misali, dünya ve ahiret mamuriyeti elde edebilmeyi amaçlayan, ülkesini gelişmişlik seviyesinin üzerine çıkarabilme azim ve kararlılığı ile gayretkâr olabilmeyi hedefleyen bir gelecek için Siyer-i Nebi konulu bir projenin uygulanması, kabul görmesini önemsiyoruz.

Yüce Allah’ım; bizleri, rızası doğrultusunda muvaffak eylesin inşallah. İşlerimizi, güçlerimizi hayırlı bereketli ve başarılı eylesin inşallah…”

Siyer Ne Demektir?

Siyer sözlükte davranış, hal, hayat tarzı, gidişat, bir kimsenin ahlakı, hayat hikayesi, tedbir,tabiat, seyahat etmek, idare gibi anlamlara gelen siret kelimesinin  çoğuludur. Siret  kelimesi Kur’an-ı Kerim’de Taha Sûresi 21. ayette hal ve şekil anlamında kullanılmıştır. (“Allah,  Mûsâ’ya onu(asanı) tut ve korkma. Biz onu ilk haline (sîratehâ’l- ûlâ) döndüreceğiz, buyurdu.’’) 

Hz. Peygamberin hadîslerinde kendi tedbir ve hareket tarzını ifa­de etmek üzere sîre kelimesi zikredilmiştir. Hz. Peygamber, Dumetü’l-cendel Seriyyesi’ne  komutan olarak tayin ettiği  Abdurrahmân b. Avf’a şöyle buyurmuştur: “Ey Avf’ın oğlu! Sancağı al! Hepiniz Allah yolunda, Allah’a inanmayanlarla savaşın, emanete hıyanet etmeyin, haksızlık yapmayın, kimsenin uzuvlarını kesmeyin, kadınları ve çocuk­ları öldürmeyin. Bu Allah’ın ahdidir ve size yol gösteren Peygamberinizin sîretidir (tedbir, tavır ve hareket tarzıdır).” (İbn Hişâm, es-Sîre,IV,281)

 Terim olarak Siyer-i Nebi, sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.s) 63 yıllık hayatını ve peygamberlik mücadelesini bütün yönleriyle ele alan ilim dalı ve bu alanda yazılan eserlere denir.

Siyer ayrıca savaş, esirler, ganimetler başta olmak üzere devletler hukuku dallarına ait konulara ve bu konulara dair yazılan eserlere de isim olmuştur. M. Hamidullah’a göre, siyer kelimesini  İslâm Devletler Hukuku manâsında  kullanan ilk alim İmâm-ı  A’zam Ebû Hanîfe’dir.

Siyer-i Nebi, Rabbini en iyi tanıyan ve insanlara en güzel şekilde tanıtan Efendimizin mübarek hayatıdır.  Allah’ın terbiye ettiği yüce ahlak sahibinin, canımızdan ziyade sevdiğimiz ve O’nu sevmekle Rabbimizin sevgisini kazanabileceğimiz Sevgili’nin, hayat hikâyesidir.

Siyer-i Nebi, Rabbimizin rahmetine ve Efendimizin şefaatine ulaştıran pek mübarek bir ilimdir. Ashâb-ı Kiram’ı takip eden nesil, Efendimiz ve arkadaşlarının hayatını Kur’ân öğrenir gibi öğrenmiş ve çocuklarına titizlikle öğretmişlerdir. Zira O’nu tanımayan, mücadelesini bilmeyenler pek çok hayırdan mahrum kalmıştır. https://www.siyerinebi.com/

Haber merkezi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Güvenlik için, Google Gizlilik Politikası ve Kullanım Şartları'na tabi olan Google'ın reCAPTCHA hizmetinin kullanılması gerekmektedir.