Genel

TÜRK EĞİTİM SEN’Lİ KADINLAR OKÜ REKTÖRÜ UZUN’U KUTLADI

Türk Eğitim Sen Osmaniye Şubesi Kadın Kolları’ndan Asena Boran, Saliha Demir, Şeyda Özlem Cihan, Üniversitemiz Öğretim Üyesi Doç. Dr.  Ümmügülsüm Candeğer ve Üniversite Sendika Temsilcisi Şube Müdürü M. Fatih Gizlice, OKÜ Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun’a ziyarette bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette bir süre sohbette bulunan Rektör Prof. Dr. Turgay Uzun, konuklarına ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti. 

Ziyaretin sonunda Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun’a hayırlı olsun dileğini ileten Türk Eğitim Sen Osmaniye Şubesi Kadın Kolları Üyesi olan Saliha Demir  yazdığı kitabını  Rektör Prof. Dr. Turgay Uzun’a takdim etti.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Turgay Uzun kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete’de Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü olarak Turgay Uzun atandı. Peki, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Turgay Uzun kimdir?

PROF. DR. TURGAY UZUN KİMDİR?

Turgay Uzun, Üniversiteyi 1991’de İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi  Bölümünde tamamladı. Yüksek Lisansı ise 1995’te Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalında tamamladı. Ardından ‘Doktora’ eğitimini 2000’de Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetiminde aldı.

06 Şubat 2021 Tarihli ve 31387 Sayılı Resmi Gazete‘de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararları ile tekrar Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi rektörü seçildi.

Prof. Dr. Turgay UZUN, Dr. Öğr. Üyesi Gülsine UZUN ile evli ve 2 çocuk babasıdır​.

Prof. Dr. Turgay Uzun’un Türk Milliyetçiliği ve MHP ile  İttihat ve Terraki’den Günümüze Siyasal Partiler isimli iki  kitabı da bulunuyor.

TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ VE MHP

Farklı tonlarıyla da olsa milliyetçilik her zaman tartışılan, ağırlığı olan ve siyasal olayları etkileyen bir ideoloji niteliği taşımaktadır .Türk milliyetçiliği ideolojisi, Milliyetçi Hareket Partisi’nin kurulmasıyla, bir siyasal partinin temel ideolojisi haline gelmiştir. MHP, siyasal hayat içerisinde Türk siyasal yaşamının birçok aşamasında etkin olmuş, hükümetlerin kuruluşunda belirleyici konuma gelmiştir.

 Bu nedenle MHP, sağ siyasal partiler içinde sahip olduğu ideoloji, partiyi destekleyen dinamik gençlik örgütleri ve örgütsel yapısıyla kendisine özgü nitelikler sergileyen bir siyasal parti niteliğini taşımaktadır. Bu kitap milliyetçilik yaklaşımlarını ve farklı toplumlardaki milliyetçi ideolojinin oluşum süreçlerine dikkat çektikten sonra Türk toplumundaki milliyetçi yapılanmaları ele almaktadır. Osmanlı Devletin’de Türk milliyetçiliğinin nasıl oluştuğu, Kurtuluş Savaşında ve cumhuriyetin kuruluş aşamalarında Türk milliyetçiliğinin etkisi incelenmektedir . Son bölümde de kuruşundan günümüze kadar MHP’nin siyasal hayat içindeki serüveni ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.

İTTİHAT VE TERAKKİ’DEN

GÜNÜMÜZE SİYASAL PARTİLER

Türkiye’de bir kitap içinde siyasal partilerin gelişimini, yaşadıklarını, nasıl ortaya çıktıklarını ve sona erme süreçlerini ele alan çalışmaların çok fazla sayıda olmaması nedeniyle, özellikle bu alanda öğrenim gören öğrencilerin ve Türk siyaseti üzerine düşünen ve bilgi edinmeye çalışanların böylesi bir çalışmaya ihtiyaç duyabileceğini düşündük. Tarık Zafer Tunaya tarafından yazılan “Türkiye’de Siyasal Partiler” adlı eser hala bu konuda temel eserlerin en başında gelmektedir. Ancak özellikle 1960 sonrası kurulan partiler hakkında en azından belli başlı partileri inceleyen çalışmaların bir arada bulunduğu eserlerin azlığı da dikkat çekmektedir.

“İttihat ve Terakki’den Günümüze Türkiye’de Siyasal Partiler” adlı çalışma, alanında uzman akademisyenler tarafından hazırlanan ve akademik ilkelere uygun biçimde, mümkün olduğunca birincil kaynaklar esas alınarak hazırlanmış bir çalışma olma özelliği taşımaktadır. Bu çalışma, Türkiye’deki siyasal partilerin bir bölümünü ele almaktadır. Bu kitap içerisinde geniş bir biçimde tüm siyasal partilerin incelenmesinin zor olması nedeniyle, eksik kalan partilerin diğer baskıda ele alınması uygun görülmüş ve Türk siyasal hayatında yer alan belli başlı partiler incelenmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada, Türk siyasal partilerinin orijini olarak kabul edilen İttihat Terakki Partisinden başlanmış, Osmanlı siyasal hayatında İttihat Terakki karşısında yer alan muhalefet partilerinden Hürriyet ve İtilaf Fırkası ve Ahrar Fırkası incelenmiştir. Kurtuluş Savaşı sürecinde siyasal oluşumlardan söz edilerek, Cumhuriyet sonrası tek parti döneminde siyasal yapı irdelenmiş, devletin tek partisi konumundaki Cumhuriyet Halk Partisi ve bu süreçteki parti deneyimleri, Terakkiperver Cumhuriyet ve Serbest Cumhuriyet Fırkaları ele alınmıştır.

Hasan KILIÇ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Güvenlik için, Google Gizlilik Politikası ve Kullanım Şartları'na tabi olan Google'ın reCAPTCHA hizmetinin kullanılması gerekmektedir.